TV Show

Trường Giang: Xin lỗi cũng trong kế hoạch?

Về vụ cướp sóng truyền hình để cầu hôn bạn gái, Trường Giang đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả, ban tổ chức, nhà đài… và hứa hẹn, không bao giờ làm ảnh hưởng đến người khác lần nữa.

Bên cạnh những người thông cảm, chấp nhận lời xin lỗi của Trường Giang thì số khác vẫn nhao nhao phản ứng: “Xin lỗi cho có chứ bản chất không bao giờ thay đổi”; “Xin lỗi cũng nằm trong kế hoạch”… Một bài học “đau” cho Trường Giang.

Theo Su Su/Tiền Phong

To Top