Cùng Là Tỷ Phú

Thể lệ đăng ký Sky Angel Việt Nam

3

1. Người nộp đơn phải có đủ điều kiện yêu cầu phù hợp với các điều khoản theo mẫu đơn này.

2. Thí sinh đã có chứng chỉ Toeic hoặc Toelf đạt tiêu chuẩn có thể đính kèm giấy tờ chứng minh cùng với đơn đăng ký dự thi

3. Thí sinh tham gia đồng ý cung cấp những tài liệu thật hoặc thông tin theo như yêu cầu mà không có bất kỳ phản đối nào trong mọi trường hợp.

4. Thí sinh đăng ký tham gia đồng ý đưa mọi tài liệu và thông tin xác thực cho chương trình. Những tài liệu cũng như thông tin của thí sinh thuộc quyền sở hữu của chương trình dưới sự quản lý độc quyền của chương trình và sẽ lưu lại hồ sơ để có thể kiểm tra lại tài liệu của thí sinh trong bất kỳ trường hợp cần thiết.

5. Thí sinh xác nhận trước khi tham dự chương trình, xuyên suốt và cho đến khi hoàn thành chương trình, thí sinh sẽ không được ký hợp đồng hoặc tham gia bất cứ chương trình nào tương tự với bất kỳ người hay tổ chức đặc biệt nào về hàng không kể cả trong và ngoài nước. Trước chương trình, trong khi diễn ra và cho đến khi kết thúc chương trình, thí sinh sẽ không được ký hợp đồng như đã nêu trên, trừ trường hợp nhận được sự đồng ý bằng văn bản thỏa thuận của chương trình.

6. Chương trình được phép sử dụng tên thật, họ hay tên khác của thì sinh đăng ký để quảng bá, công bố công khai cũng như cho phép người khác sử dụng mà không cần sự cho phép của thí sinh.

7. Việt Nam Sky Angel sẽ phát sóng vòng sở tuyển của 10 thí sinh tại kênh truyền hình Let’s Viet. Đó là điều bắt buộc với những thí sinh tham gia chương trình tại Việt Nam và Thái Lan, nơi tổ chứ chương trình vào tháng 7 – tháng 8 2015 theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

a. 10 thí sinh chiến thắng phải có hộ chiếu với thời hạn ít nhất 8 tháng.

b. Với 10 thí sinh đi tiếp vào vòng trong, chương trình sẽ cung cấp tất cả các chi phí liên quan đến các hoạt động của chương trình bao gồm vé máy bay, ăn ở, visa và bảo hiểm du lịch. Chương trình sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí cá nhân nào mà thí sinh phải tự chi trả các khoản này.

c. Các thí sinh phải đồng ý và tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định của chương trình. Các thí sinh không được phép rút lui mà phải được sự đồng ý bằng văn bản của chương trình. Các kết quả đánh giá của ban giám khảo là chính xác và không cần bàn luận.

d. Những điều khoản bắt buộc để các thí sinh cung cấp đầy đủ việc hợp tác với tham gia tại bất kỳ hoạt động nào của chương trình và các tài liệu được tạo ra từ các hoạt động này sẽ được tạo thành các hoạt động phù hợp. Tất cả hoặc một phần của hoạt động này sẽ được tạo thành chương trình truyền hình, phát sóng, các chương trình phát sóng trên cả radio hoặc truyền hình nhằm thúc đẩy chương trình và thí sinh không được phép khiếu nại về các hoạt động này.

e. Nếu không có sự đồng ý của chương trình, các thí sinh không được phép tiết lộ kết quả của chương trình trước khi được phát sóng.

f. Trong trường hợp có chấn thương hay tai nạn trong quá trình tham gia, chỉ với các hoạt động liên quan đến chương trình, chương trình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm tổn phí với theo thể lệ.

8. Nếu các thí sinh không chấp hành bất cứ điều lệ của thể lệ chương trình được nêu trong đơn đăng ký, chương trình sẽ thu hồi đơn đăng ký ngay lập tức và thí sinh sẽ phải bồi thường cho chương trình. Mức bồi thường được xem xét bởi ban tổ chức.

9. Trong trường hợp người chiến thắng không đủ khả năng hoặc không đủ tiêu chuẩn sẽ không được làm đại diện của chương trình trong bất kỳ trường hợp nào, người chiến thắng về thứ hai sẽ được trao giải thưởng chiến thắng của chương trình theo thể lệ của ban tổ chức.

10. Chương trình giữ lại thể lệ để thay đổi, điều chỉnh, hoặc sửa đổi thể lệ cũng như hủy bỏ chương trình mà không cần thông báo trước cho các thí sinh, và các thí sinh sẽ không được đòi hỏi việc bồi thường từ chương trình.

11. Với sự đồng ý của thí sinh tham gia, chương trình sẽ quản lý độc quyền về hình ảnh, quay phim, thu âm xuyên suốt quá trình tham gia chương trình, và sẽ được khai thác cho các chương trình truyền hình hoặc chương trình khác mà không có bất kỳ sự đồng ý của thí sinh và không cần phải bồi thường cho thí sinh tham gia. Các tư liệu có thể sử dụng, công bố công khai, quảng cáo hoặc bán cho bên thứ ba. Chương trình cũng đảm báo quyền của mình để trao đổi với bên thứ ba để quảng bá chương trình.

12. Thí sinh tham gia đồng ý chương trình và tư liệu của chương trình này là tài sản của chương trình, là quyền sở hữu trí tuệ của Nok Air. Tất cả những tài sản phát sinh hoặc tạo ra của chương trình ví dụ như âm thanh, video, hình và hình ảnh của chương trình của thí sinh tham gia và những thành viên trong gia đình, bạn bè, những người tham gia trong chương trình này phải làm theo yêu cầu của Nok Air. Thí sinh tham gia chấp nhận cho phép Nok Air quản lý tất cả những tài sản cũng như quyền sở hữu trí tuệ của Nok Air trong đó đã ghi rõ trong mẫu đơn đăng ký. Mẫu đơn đăng ký của thí sinh được xem như là bằng chứng pháp lý mà các thí sinh sẽ đồng ý tuân theo các điều lệ, quy tắc này.

Tôi cam kết những điều trên hoàn toàn là sự thật, và tôi đồng ý với toàn bộ điều khoản, điều kiện trên, trách nhiệm và và nghĩa vụ nêu trên.

Xe và Thể Thao

To Top