Nhạc

Clip lần trò chuyện cuối cùng của Trần Lập

‘Giữa sự sống hay cái chết, đen trắng – cao thấp; phải trái – trên dưới… nó đòi hỏi ta phải bước qua’…

Clip: Đẹp

TỔNG HỢP/Xevathethao.vn

To Top